Zapytanie ofertowe nr 30 03 2017 A

Termin składania ofert:

do dnia 10-04-2017 do godziny 23:59:59

Dodatkowe informacje:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1027801

Wynik postępowania - wybór oferenta

Wybrany wykonawca:

P.P.U.H Flomar 2 s.c. Marcin Długajczyk, Piotr Figzał
Ul. Kościelniaka 26
41-409 Mysłowice

Oferta wpłynęła w dniu 05-04-201

DO POBRANIA