Zamówienia publiczne

W tym miejscu znajdą Państwo zapytania ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Podziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Konkurs: 1/1.1.1/2015
Ogłoszony przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych
Numer projektu: POIR.01.01.01.-00-1121/15-00

ZAMAWIAJĄCY
Alchem Grupa Sp. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń
NIP: 527-23-55-435, REGON: 017381150, KRS: 0000049251
e-mail: alchem@alchem.com.pl
tel.: 56 655 05 49, fax: 56 623 41 04

Strona