Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. Płatność przy użyciu karty płatniczej – karty płatnicze: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
  2. Płatność tzw. szybką płatnością.
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 28 1050 1139 1000 0023 1134 1206
  4. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”
  5. Przy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  6. Przy płatnościach – tzw. szybkich płatnościach stosuje się regulamin świadczenia usług pośrednictwa operatora dostępny na: www.ing.pl/_fileserver/item/1114262