Podczas rejestracji lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newsletter, tzn. otrzymywanie drogą mailową lub SMS/MMS bezpłatnych informacji związanych z działalnością Serwisu lub samego Administratora, wysyłanych okresowo przez Administratora.

Subskrypcję można w każdej chwili anulować, poprzez kliknięcie na link „wypisz się”, znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie tj. anulowanie tego dostępu nie pozbawia Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu.

Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator ma prawo chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych.

Polityka Prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora

I. Definicje:
1. Administrator/Organizator Sklepu - ALCHEM Grupa Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Polna 21, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049251; kapitał zakładowy 680000 złotych; NIP 527-23-55-435, REGON 017381150 (dalej także
2. Dane Osobowe – informacje pozwalające na identyfikację Użytkowników, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym płeć, adres zamieszkania, nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3. Serwis/Sklep – Serwis internetowy udostępniony przez Administratora pod adresem www.alchem.com.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także z każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.
4. Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie jako Użytkownik, osoby prawne i inne podmioty inne niż osoby fizyczne, zarejestrowane w Serwisie jako Użytkownik.
5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza dane go dotyczące, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.
7. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz prawa unijnego, w szczególności RODO.

 

II. Administrator danych osobowych Użytkowników – czyli kto gromadzi i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników.

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej "Administratorem") Użytkowników korzystających z Serwisu jest:

ALCHEM Grupa Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Polna 21, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049251; kapitał zakładowy 680000 złotych; NIP 527-23-55-435, REGON 017381150.

Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony danych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu. Dane udostępnione przez Użytkowników są chronione i zabezpieczone przez Administratora przed dostępem osób nieupoważnionych.

Serwis jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych, którzy zarejestrowali się jako Użytkownicy.

Użytkownik dobrowolnie wypełnia formularz w celu dokonania rejestracji i dobrowolnie wprowadza dane niezbędne do udziału w Wydarzeniu.

 

III. Korzystanie z Serwisu i Dane Osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane przez Administratora – czyli jakie dane osobowe Uczestników są gromadzone i przetwarzane i w jakim celu ?

Podczas procesu rejestracji, przebiegającego przy użyciu formularza umieszczonego na stronie Serwisu niezbędne jest podanie następujących danych: adresu poczty elektronicznej – loginu do serwisu, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania/adresu siedziby, numeru telefonu.

Po uzyskaniu statusu Użytkownika, Administrator gromadzi i przetwarza Twoje Dane Osobowe.

Przez te dane należy rozumieć adres IP oraz inne identyfikatory, podane podczas Rejestracji: imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres siedziby, numer telefonu oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są także rejestrowane w logach systemowych.

Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

  • zapewnienia dostępu do usług oferowanych w Sklepie,
  • analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb,
  • wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu i bezpieczeństwa jego Użytkowników,
  • przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wszelkich reklamacji lub pytań Użytkowników,
  • działań marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem informacji o aktualnej ofercie nowych usług dla Użytkowników.

Użytkownicy w każdej chwili mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich nieodpłatnej aktualizacji. Użytkownicy mają w szczególności prawo do swobodnego edytowania treści oraz nieodpłatnego usunięcia ich konta tj. skasowania dostępu do Serwisu.

Zbiór zgromadzonych danych jest chroniony tj. traktowany jest jako wydzielona baza danych i przechowywany w logicznie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę bazy.

 

IV. Udostępnienie Danych Osobowych Użytkowników Serwisu – czyli kto i kiedy ma prawo żądać dostępu do tych danych ?

Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych tj. tylko wtedy gdy podanie tych danych jest konieczne dla świadczenia usług w ramach Sklepu – np. firmy kurierskie, za pośrednictwem których będziemy wysyłać Towar zakupiony w Sklepie oraz w celu świadczenia usług marketingowych przez Administratora. Podawane są tylko te dane, które są konieczne.

Należy jednak podkreślić, że Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Dane Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności RODO.

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych poza kraje Unii Europejskiej.

 

V. Czym są pliki cookies tzw. “ciasteczka”?
Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), tzn. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych, przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, a wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Wyłączenie obsługi plików cookies jest możliwe, może jednak utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

VI. Jakie informacje z aktywności Użytkownika w Sklepie, przechowują logi serwera z którego Sklep jest obsługiwany ?

Informacje o zachowaniach Użytkowników podlegają automatycznemu logowaniu w warstwie serwerowej systemu informatycznego używanego przez Serwis. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi może podlegać czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika oraz o adresie IP.

Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

VII. Subskrypcja newslettera
Podczas rejestracji lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newsletter, tzn. otrzymywanie drogą mailową lub SMS/MMS bezpłatnych informacji związanych z działalnością Serwisu lub samego Administratora, wysyłanych okresowo przez Administratora.

Subskrypcję można w każdej chwili anulować, poprzez kliknięcie na link „wypisz się”, znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie tj. anulowanie tego dostępu nie pozbawia Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu.

Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator ma prawo chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych.

 

VIII. Prawa Użytkownika
Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
1) dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
2) usunięcia Danych,
3) ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do przenoszenia danych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Jeśli zarejestrowałeś się jako Użytkownik i tym samym udzieliłeś na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w całości lub w części w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres: sklep@alchem.com.pl
Wycofanie zgody w trakcie korzystania z usług Sklepu, będzie się wiązać z utratą prawa dostępu do Sklepu.

 

IX. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres korzystania ze Sklepu, przez okres posiadania konta w Sklepie oraz po okresie korzystania ze Sklepu dla celów marketingu bezpośredniego on line Administratora (o ile na taką usługę Użytkownik wyraził zgodę) lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika.

Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług oferowanych przez Sklep, jak i w celach marketingowych.

Jeśli usuniesz Konto lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas przetwarzanie Danych Osobowych zostanie zakończone.

W takim wypadku albo zostaną one usunięte, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będzie przetwarzana jeszcze przez okres trzech lat w celu oceny zasadności roszczeń/reklamacji ze strony Użytkownika.

Jeśli Użytkownik będzie korzystać z Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, to Administrator będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

 


X. Kontakt z Administratorem. Zmiany w Polityce Prywatności.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: sklep@alchem.com.pl

W przypadku zaktualizowania lub usuwania danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt mailowy: sklep@alchem.com.pl

Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Serwisie i obowiązuje do odwołania lub zmiany. O dokonanej zmianie Polityki Prywatności Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail na 14 dni przed jej wejściem w życie, tzn. od dnia opublikowania w Serwisie.

Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z Serwisu.