Zapytanie ofertowe nr 14 06 2017 A

Termin składania ofert:

do dnia 21-06-2017 do godziny 23:59:59

UWAGA! Treść ogłoszenia została zmieniona.
Wyjaśnienia i poprawione zapytanie - do pobrania poniżej.

Dodatkowe informacje:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wynik postępowania - wybór oferenta

Wybrani wykonawcy:

1. Sigma-Aldrich Sp. z o.o. - zgodnie ze złożoną ofertą w całości
2. Immuniq - poz. 1 i 116 z zał. B
3. BTL Sp. z o.o. - zgodnie ze złożoną ofertą w całości
4. Biokom S.J. - zgodnie ze złożoną ofertą w całości
5. EURx Sp. z o.o. - zgodnie ze złożoną ofertą w całości
6. BLIRT S.A. - poz. 41, 76 i 95 z zał. A

DO POBRANIA