Zapytanie ofertowe nr 10 07 2017 A

Termin składania ofert:

do dnia 19-07-2017 do godziny 23:59:59

Dodatkowe informacje:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wynik postępowania - wybór oferenta

Wybrany wykonawca:

BIN-TECH Tomasz Piętowski
ul. Stawowa 5 lok. 7
41-103 Siemianowice Śląskie

DO POBRANIA