Zapytanie ofertowe nr 22 12 2016 A

Termin składania ofert:

do dnia 29-12-2017 do godziny 23:59:59

Dodatkowe informacje:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1015508

Wynik postępowania - wybór oferenta

Wybrany wykonawca:
Uniwersytet Przyrodniczo –Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Przyrodniczych
Zakład Mikrobiologii
Ul. Konarskiego 2
02-110 Siedlce

Oferta wpłynęła w dniu 29-12-20167

DO POBRANIA