Zapytanie ofertowe nr 19 08 2016 A

Termin składania ofert:

do dnia 05-09-2016 do godziny 23:59:59

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający unieważnia niniejsze zapytanie ofertowe.
Przedmiot zapytania ofertowego zostanie zmodyfikowany i dostosowany do bieżących potrzeb Zamawiającego.
Poprawione zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

DO POBRANIA