Zapytanie ofertowe nr 13 04 2017 A

Termin składania ofert:

do dnia 20-04-2017 do godziny 23:59:59

Dodatkowe informacje:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1029897

Wynik postępowania - wybór oferenta

Wybrany wykonawca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń

DO POBRANIA