Nowości
Oczyszczanie wody
Wyprzedaż
Zamówienia publiczne
Systemy oczyszczania wody SolPure
Systemy oczyszczania wody SolPure XIO są w pełni automatycznymi systemami umożliwiającymi produkowanie wody zdemineralizowanej do większości analiz laboratoryjnych bezpośrednio z wody wodociągowej w procesach wielostopinowej filtracji, odwróconej osmozy oraz demineralizacji na mieszanych złożach jonowymiennych. Mikroprocesowy sterownik został tak zaprojektowany, aby można było kontrolować produkcję wody na każdym istotnym etapie. W celu zapewnienia otrzymywania wody o najwyższych parametrach sterowniki systemów SolPure XIO zostały wyposażone w zaawansowane oprogramowanie, które poprzez system czujników steruje pracą urządzenia.

Oczyszczanie pierwszego stopnia na filtrach mechanicznym i węglowym usuwa z wody chlor i cząstki stałe tym samym zapobiegają osadzaniu się kamienia na membranach RO. Oczyszczanie drugiego stopnia na wydajnej membranie RO (odwróconej osmozy) usuwa 95-99% jonów nieorganicznych, 99% rozpuszczonych związków organicznych, bakterii oraz cząstek. Wynikiem oczyszczania końcowego na żywicach jonowymiennych jest woda oczyszczona ultra czysta klasy I wg PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP IX (z kapsułą mikro-filtracyjną 0,2 μm). Większość systemów serii XIO umożliwia dodatkowo pobór wody II klasy czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 oraz III klasy czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 tym samym stanowią kompleksowe rozwiązanie w zakresie dostarczania wody do celów laboratoryjnych. W celu zapewnienie najwyższej jakości wody wszystkie modele serii SolPure XIO są wyposażone w układ automatycznego płukania uruchamiany po każdorazowym zaniku ciśnienia wody zasilającej i każdorazowo przed rozpoczęciem poboru wody, oraz jeśli woda nie była pobierana z sieci wodociągowej przez co najmniej 2 godziny.

Zastosowanie automatycznych systemów oczyszczania wody SolPure XIO:

przygotowanie odczynników chemicznych i biochemicznych
przygotowanie buforów
przygotowanie pożywek mikrobiologicznych
końcowe płukanie szkła laboratoryjnego
zasilanie sprzętu laboratoryjnego typu: generatory wodoru, autoklawy, zmywarki (dezynfektory) laboratoryjne
przygotowanie prób do chromatografii, ASA oraz HPLC
Systemy oczyszczania wody SolPure XIO wyposażone zostały w umieszczony na obudowie urządzenia podświetlany diodowo pasek stanu pracy z funkcją pulsacyjnego alarmu świetlnego informującego o wykrytej awarii.

SolPure XIO P (kolor podświetlanego paska stanu pracy pomarańczowy)

SolPure XIO R (kolor podświetlanego paska stanu pracy niebieski)