Kwaśne roztwarzanie próbek organicznych np. gleba, żywność, woda, w naczyniach zamkniętych (w mineralizatorach mikrofalowych) powoduje wytwarzanie gazów, które wpływają na strukturę i trwałość naczyń mineralizacyjnych. Dlatego w wielu przypadkach mineralizacja w naczyniach otwartych jest lepszym rozwiązaniem.

Mineralizacja ciśnieniowa w naczyniach zamkniętych umożliwia roztwarzanie małych naważek próbek ok 1.5g maksimum. Aby uzyskać bardziej reprezentatywną próbkę do analizy, czy też skompensować limity czułości aparatury analitycznej, w wielu aplikacjach niezbędna jest większa naważka, rzędu kilku gram. Mineralizatory DigiBlock umożliwiają szybką mineralizację w naczyniach otwartych do 54 próbek organicznych o suchej masie po kilka gramów.

System roztwarzania próbek DigiBlock zapewnia czystą, ekonomiczną i wydajną mineralizację podczas przygotowania próbek do analizy metali ciężkich na AAS czy ICP. Powierzchnia grzewcza DigiBlock jest wykonana z grafitu lub stopu aluminium pokrytego powłoką PTFE. Dostępne są bloki na 16 probówek 100ml oraz 36 i 54 probówki 50ml, zapewniające grzanie do temperatury do 210°C lub do 450°C (zależnie od wersji).

 

 

Zalety:

  • Wyższa przepustowość próbek
  • Jednolita temperatura w całym bloku
  • Minimalne straty ciepła
  • Brak zanieczyszczeń
  • Oszczędność kosztów dzięki jednorazowym probówkom do mineralizacji

Oferujemy pełną gamę kompletnych systemów mineralizacyjnych DigiBlock spełniających wszelkie potrzeby klientów. DigiBlock jest zgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi wykonywania metod zatwierdzonych przez EPA. DigiBlock wykorzystuje tanie, jednorazowe probówki do mineralizacji, aby przyspieszyć i uprościć proces mineralizacji. Probówki laboratoryjne wykonane z PP (można stosować do temp. max 130°C) nie zawierają wykrywalnych zanieczyszczeń i nie wymagają przemywania kwasami przed użyciem. Oferujemy również naczynia szklane (max 450°C) lub PTFE (max 210°C).

System kontroli temperatury 

Podstawowe modele są wyposażone w prosty elektroniczny kontroler temperatury zintegrowany z obudową urządzenia umożliwiający ustawienie temperatury, czasu i szybkości przyrostu temperatury. Ponadto dostępne są wygodne kontrolery iTOUCH z dotykowym ekranem podłączone na 2 metrowym kablu, które dzięki wbudowanym magnesom, można zamontować na każdej metalowej powierzchni np. na ścianie dygestorium.

Kontrolery iTOUCH umożliwiają pełną kontrolę procesu mineralizacji wraz z rampami temperaturowymi, zapisywanie i nazywanie programów, możliwość podłączenia zewnętrznej sondy Pt100 i wizualizację graficzną procesu w czasie rzeczywistym.

W komplecie do każdego mineralizatora dostarczamy zestaw probówek PP w takiej ilości jaka ilość stanowisk oraz odpowiedni statyw lub statywy. Szczegółowe dane techniczne oraz numery katalogowe znajdą Państwo w naszym sklepie lub zamieszczonej poniżej ofercie produktowej.

DO POBRANIA