Zgodny z DIN EN ISO 7027-1

Niezależnie od tego, czy chodzi o czystą wodę, czy o niezawodną jakość produktu, mętność jest często idealnym parametrem do zastosowania w wielu aplikacjach - a może nawet w dziedzinach, o których wcześniej nawet nie myślałeś:

 • od wody po wino,
 • od jakości napojów po procesy oczyszczania żywności,
 • od rafinerii po farmację,
 • od przemysłu po akwakulturę

Wyniki, którym możesz zaufać

Umożliwia to, na co pozwalają właściwości rozpraszania wody:

Bardzo dokładny pomiar mętności w zakresie 0–1100 FNU/NTU z automatycznym przełączaniem zakresu pomiarowego, zapewniający możliwie najdokładniejszy technicznie wynik!

Mętnościomierze z serii Turb® 750 wspierają użytkownika wyrafinowaną optyką, eliminując niepewność za pomocą pułapki świetlnej oraz naszej procedury IRPC (definicja poniżej).

Cząsteczki w roztworze są w ruchu i nie zatrzymują się w trakcie pomiaru. Z procedurą IPRC (Intelligent Reproducibility and Plausibility Check, czyli inteligentną kontrolą powtarzalności i wiarygodności), przeprowadzane są szybkie wielokrotne pomiary z późniejszą oceną i eliminacją wartości odstających. Wynik zostaje „zamrożony” i pokazany jako stabilny odczyt.

W ten sposób IRPC zapewnia prawidłowe i powtarzalne wyniki.

 

Kalibracja standardami AMCO Clear®

Seria Turb® 750 korzysta przy kalibracji ze sprawdzonych standardów AMCO Clear® oraz z optymalnego okna pomiarowego z kuwet. Zestaw do 3-punktowej kalibracji dostarczany jest z miernikiem. Dostępne są następujące funkcje kalibracji obsługiwane przez menu:

 • Domyślna 3-punktowa kalibracja
 • Elastyczna kalibracja w 2–5 punktach zdefiniowanych przez użytkownika
 • QuickCAL: szybka 1-punktowa kalibracja
 • Ustalanie interwału kalibracji
 • Przechowywanie protokołu kalibracji


Zalety standardów AMCO Clear®:

Standardy AMCO Clear® są wykonane z polimerowych mikrosfer i zapewniają najwyższy poziom dokładności i precyzji:

 • Długoterminowa stabilność bez dryfu (w przeciwieństwie do formazyny)
 • Dokładność każdej partii wynosi 1 %
 • Zoptymalizowane dla odpowiedniej optyki
 • Identyfikowalne z formazyną
 • Przyjazne dla środowiska i nietoksyczne
 • Łatwe w użyciu

W miernikach Turb® 750 pomyślna kalibracja standardami AMCO Clear® jest niezbędna do uzyskania dokładnych i powtarzalnych wyników.

 

Wiarygodne wyniki z AQA

 • Łatwa do czyszczenia klawiatura
 • Wsparcie funkcji AQA:
  - Interwał
  - Tolerancja
  - Protokół
 • Bezpośredni dostęp do kluczowych funkcji
 • Znacznik AQA w zestawach danych
 • Zapis danych z numerami ID
 • Interwał i protokół kalibracji
 • Filtr dla danych wyjściowych
 • Zarządzanie danymi zgodne z GLP

Zarządzanie danymi z Turb® Data

Zmierzone wartości są przechowywane jako zestawy danych z powiązanym protokołem kalibracji, identyfikatorem próbki oraz informacjami AQA. Dane wyjściowe można pozyskać za pomocą drukarki lub hiperterminalu, naciskając klawisz drukowania, lub łatwiej, za pomocą dostarczonego oprogramowania komputerowego Turb® Data:

 • Transfer danych zgodny z GLP
 • Rozpoznanie miernika po numerze seryjnym
 • Wprowadzanie nazwy użytkownika
 • Dane wyjściowe w formacie CSV
 • Eksport danych do Excela
 • Import danych do LIMS

DO POBRANIA