Hydranal NEXTGEN Coulomat A-FA i C-FA

To pierwsze bezalkoholowe odczynniki do miareczkowania metodą Karla Fischera, dzięki którym unikniesz skutków ubocznych i zapewnisz spójne wyniki dla wielu próbek wrażliwych
na alkohol. 

Więcej informacji w ulotce informacyjnej tutaj.