SolPure VENA to prosty w obsłudze, nowoczesny system oczyszczania wody ultra przeznaczonej do większości analiz laboratoryjnych. Woda produkowana jest bezpośrednio z wody wodociągowej. Urządzenie sterowane jest mikroprocesorowym sterownikiem z wyświetlaczem tekstowym 2 x 16 znaków oraz klawiaturą umożliwiającą indywidualne ustawienia pracy urządzenia. Parametry produkowanej wody odpowiadają wymogom dla wód I i II klasy czystości oraz spełniają wymagania FP X. Pomiar wody ultra-czystej jest skompensowany do temperatury odniesienia 25°C.

W celu zapewnienie najwyższej jakości wody, system SolPure VENA został wyposażony w szereg systemów zabezpieczających. Na wyświetlaczu oprócz podstawowych parametrów wody oczyszczonej wyświetlane są:

 • komunikaty ostrzegawcze

  - brak wody zasilającej
  - informacja o konieczności wymiany filtrów wstępnych
  - informacja o przekroczeniu zadanej przewodności (próg 1 – ostrzegawczy)
  - konieczność przeglądu serwisowego
 • komunikaty alarmowe

  - uszkodzenie czujnika temperatury
  - uszkodzenie czujnika przewodności
  - zbyt wysoka temperatura wody zasilającej
  - informacja o konieczności wymiany pakietu ze złożem jonowymiennym,
  informacja o przekroczeniu zadanej przewodności (próg 2 – zatrzymujący pracę
 • Podstawowe parametry:

- przewodność wody na wyjściu: 0,055 μS/cm
- standardowa wydajność systemu: 5 L/h
- poziom TOC: < 30 ppb
- drobnoustroje: < 1 cfu (z filtrem 0,22 μm i lampą UV 254 nm)
- cząstki > 0,22 μm: < 1 / ml (z filtrem 0,22 μm)