Nowość w ofercie Macherey-Nagel!

PFAS to związki organiczne, w których w miejscu wodoru połączonego z łańcuchem węglowym znajdują się atomy wodoru. Wiązanie węgiel-fluor jest bardzo silne, co czyni te związki praktycznie niezniszczalnymi. Są to „WIECZNE ZWIĄZKI”.

 

 

Substancje te zostały stworzone przez człowieka w latach 40 XX wieku. Ze względu na swoje właściwości są powszechnie wykorzystywane w przemyśle:

 

 

Szerokie zastosowanie w przemyśle powoduje przedostawanie się PFAS do środowiska:

 Obecność związków PFAS w wodzie, glebie i powietrzu nie pozostaje obojętna dla zdrowia i życia ludzi. Obecnie coraz częściej badana jest zawartość PFAS w środowisku. Prowadzone są liczne badania związane z zanieczyszczeniem środowiska związkami PFAS. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował nową ocenę ryzyka dla zdrowia związaną z obecnością związków PFAS w żywności.

CHROMABOND PFAS

CHROMABOND PFAS jest fazą kombinowaną na bazie polimeru, która zawiera słabą funkcję wymiany anionowej. Połączenie różnych faz SPE umożliwia wykorzystanie różnych oddziaływań (dipol-dipol, jonowe, hydrofobowe, wiązanie wodorowe).

Zalety CHROMABOND PFAS

  • Rozwiązanie dla różnych klas substancji PFAS
  • 28 PFAS można wzbogacić
  • Mechanizmy zatrzymujące sorbenty zgodne z wytycznymi DIN 38407-42, EPA 537.1 i 533
  • Wysoka pojemność
  • Wysokie stopy odzysku
  • Nr kat. 761-730283

Wypróbuj darmowe próbki!