Wodoszczelny wielofunkcyjny przyrząd terenowo-laboratoryjny CX-461 współpracujący z głowicą wieloparametrową GXZ-3t

Numer katalogowy
397-CX-461
Producent
Elmetron
Na zamówienie
i Zdjęcie poglądowe produktu. Poszczególne warianty mogą różnić się od prezentowanego obrazu. Prosimy o zwracanie uwagi na cechy podane w tabeli/opisie.

Opis produktu

Miernik wielofunkcyjny CX-461
 • CX-461 należy do nowej generacji dokładnych przyrządów pomiarowych.
 • Wyróżnia go duży 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.
 • Przyrząd służy do dokładnego pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji badanej cieczy, zawartości tlenu w powietrzu lub rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.
 • Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów.
 • Możliwy jest jednoczesny pomiar 1 do 4 wybranych funkcji pomiarowych z jednoczesną obserwacją wszystkich wyników na ekranie.
 • Można wybrać model współpracujący z głowicą wieloparametrową GXZ-3tk wyposażoną w elektrody służące do terenowego pomiaru trzech funkcji np. pH, przewodności i zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz temperatury lub model umożliwiający wykorzystanie pojedynczych elektrod. Modele różnią się gniazdami.
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
 • • CX-461 ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
 • Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
 • Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach

W funkcji pomiaru pH i mV

 • W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów w buforach lub wzorcach.
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
 • Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
 • Automatyczna ocena stanu elektrody.
 • Możliwość odczytania parametrów elektrody (buffer i slope).
 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref.

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód, jak i solanek.
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
 • Przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm.
  Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów.
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
 • W przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 500 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.
 • Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg. Rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 20.000 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych.
 • Szeroki zakres współczynnika α (0.00 ÷ 10.00%/ºC) wybieranego w zależności od badanej cieczy.
 • Możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia.
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zwiększa dokładność przeliczeń.
 • Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS (od 0.2 ÷ 1.0).
 • Wprowadzono pomiar rezystancji badanej cieczy.

W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego

 • Możliwość ciągłej obserwacji na ekranie wartości ciśnienia atmosferycznego.

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

 • Pomiar zawartości tlenu w powietrzu lub w wodzie, możliwość określenia czystości tlenu technicznego.
 • Automatyczne przeliczenie wpływu ciśnienia atmosferycznego na pomiar stężenia tlenu w wodzie w mg/L.
 • Automatyczne przeniesienie wartości zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i przeliczenie wpływu na wynik pomiaru stężenia tlenu w wodzie w mg/l.
 • Galwaniczny czujnik tlenowy o dobrej dokładności i prostej obsłudze.
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.

Inne cechy

 • Pamięć parametrów trzech czujników temperatury.
 • Możliwość wprowadzenia grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność pomiaru.
 • Funkcja zegara z kalendarzem.
 • Pamięć wewnętrzna do 2000 wyników, zbieranych w bankach.
 • Pamiętanie wyników pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą.
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
 • Możliwość wyboru języka wyświetlanych informacji: polski, angielski, niemiecki.
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB.
 • Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB.
 • Ładowanie akumulatorów bez wyjmowania z przyrządu.
 • Czas pracy ciągłej bez doładowania akumulatorów do 18 godzin w zależności od wybranej jasności podświetlenia wyświetlacza.
 • Przyrząd sprzedawany jest z czujnikiem temperatury, akcesoria do wyboru.
 • CX-461 spełnia wymogi GLP.
Dane techniczne:
 • Zakres pomiaru pH   -2.000 ÷ 16.000 pH
 • Dokładność    ±0.002 pH*
 • Zakres pomiaru mV  ±2000 mV
 • Dokładność    ±0.1 mV*
 • Zakres pomiaru przewodności 0 ÷ 2000.0 mS/cm
 • Dokładność   do 19.99 mS/cm ±0.1%, od 20.00 mS/cm: ±0.25%*
 • Zakres pomiaru stężania O2 0 ÷ 60 mg/l, 0 ÷ 100%
 • Dokładność   ±0.01 mg/l, ±0,1%
 • Zakres pomiaru temperatury -50.0 ÷ 200.0°C
 • Dokładność   ±0,1°C
 • Wymiary zewn.   149x82x22 mm
* dokładność samego przyrządu
Więcej informacji
Producent Elmetron