SolPure

Systemy oczyszczania wody SolPure XIO są w pełni automatycznymi systemami umożliwiającymi produkowanie wody zdemineralizowanej do większości analiz laboratoryjnych bezpośrednio z wody wodociągowej w procesach wielostopinowej filtracji, odwróconej osmozy oraz demineralizacji na mieszanych złożach jonowymiennych. Mikroprocesowy sterownik został tak zaprojektowany, aby można było kontrolować produkcję wody na każdym istotnym etapie. W celu zapewnienia otrzymywania wody o najwyższych parametrach sterowniki systemów SolPure XIO zostały wyposażone w zaawansowane oprogramowanie, które poprzez system czujników steruje pracą urządzenia.

Oczyszczanie pierwszego stopnia na filtrach mechanicznym i węglowym usuwa z wody chlor i cząstki stałe tym samym zapobiegają osadzaniu się kamienia na membranach RO. Oczyszczanie drugiego stopnia na wydajnej membranie RO (odwróconej osmozy) usuwa 95-99% jonów nieorganicznych, 99% rozpuszczonych związków organicznych, bakterii oraz cząstek. Wynikiem oczyszczania końcowego na żywicach jonowymiennych jest woda oczyszczona ultra czysta klasy I wg PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP IX (z kapsułą mikro-filtracyjną 0,2 μm). Większość systemów serii XIO umożliwia dodatkowo pobór wody II klasy czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 oraz III  klasy czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 tym samym stanowią kompleksowe rozwiązanie w zakresie dostarczania wody do celów laboratoryjnych. W celu zapewnienie najwyższej jakości wody wszystkie modele serii SolPure XIO są wyposażone w układ automatycznego płukania uruchamiany po każdorazowym zaniku ciśnienia wody zasilającej i każdorazowo przed rozpoczęciem poboru wody, oraz jeśli woda nie była pobierana z sieci wodociągowej przez co najmniej 2 godziny.

Zastosowanie automatycznych systemów oczyszczania wody SolPure XIO:

 • przygotowanie odczynników chemicznych i biochemicznych
 • przygotowanie buforów
 • przygotowanie pożywek mikrobiologicznych
 • końcowe płukanie szkła laboratoryjnego
 • zasilanie sprzętu laboratoryjnego typu: generatory wodoru, autoklawy, zmywarki (dezynfektory) laboratoryjne
 • przygotowanie prób do chromatografii, ASA oraz HPLC


Systemy oczyszczania wody SolPure XIO wyposażone zostały w umieszczony na obudowie urządzenia podświetlany diodowo pasek stanu pracy z funkcją pulsacyjnego alarmu świetlnego informującego o wykrytej awarii. Każdy model ma inny kolor kolor paska, co pozwala na szybką identyfikację używanego urządzenia i ułatwia dobór odpowiednich akcesoriów.

Dostępne modele:

 • SolPure XIO P
 • SolPure XIO R
 • SolPure XIO T
 • SolPure XIO Z
 • SolPure XIO Ultra
 • SolPure XIO Zero


NOWOŚĆ!

SolPure VENA to prosty w obsłudze, nowoczesny system oczyszczania wody ultra przeznaczonej do większości analiz laboratoryjnych. Woda produkowana jest bezpośrednio z wody wodociągowej. Urządzenie sterowane jest mikroprocesorowym sterownikiem z wyświetlaczem tekstowym 2 x 16 znaków oraz klawiaturą umożliwiającą indywidualne ustawienia pracy urządzenia. Parametry produkowanej wody odpowiadają wymogom dla wód I i II klasy czystości oraz spełniają wymagania FP X. Pomiar wody ultra-czystej jest skompensowany do temperatury odniesienia 25°C.

W celu zapewnienie najwyższej jakości wody, system SolPure VENA został wyposażony w szereg systemów zabezpieczających. Na wyświetlaczu oprócz podstawowych parametrów wody oczyszczonej wyświetlane są:

 • komunikaty ostrzegawcze
  - brak wody zasilającej
  - informacja o konieczności wymiany filtrów wstępnych
  - informacja o przekroczeniu zadanej przewodności (próg 1 – ostrzegawczy)
  - konieczność przeglądu serwisowego
 • komunikaty alarmowe
  - uszkodzenie czujnika temperatury
  - uszkodzenie czujnika przewodności
  - zbyt wysoka temperatura wody zasilającej
  - informacja o konieczności wymiany pakietu ze złożem jonowymiennym,
  - informacja o przekroczeniu zadanej przewodności (próg 2 – zatrzymujący pracę urządzenia)

DO POBRANIA