CX-601przyrząd wielofunkcyjny, ekran graficzny, bez elektrod, z czujnikiem temperatury i zasilaczem

Numer katalogowy
397-CX-601
Producent
Elmetron
Na zamówienie
4 378,80 zł 3 560,00 zł
i Zdjęcie poglądowe produktu. Poszczególne warianty mogą różnić się od prezentowanego obrazu. Prosimy o zwracanie uwagi na cechy podane w tabeli/opisie.

Opis produktu

Miernik wielofunkcyjny laboratoryjny CX-601
 • CX-601 mierzy pH, potencjał redox (mV), stężenie jonów, przewodność, rezystancję, zasolenie, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, a także tlenu w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.
 • Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym.
 • Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar wybranych funkcji oraz ich wyświetlenie na ekranie.
 • Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność.
 • Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
 • Zabudowane gniazda umożliwiają jednoczesny pomiar pH (lub potencjału redox, względnie jonów), przewodności i zasolenia, tlenu rozpuszczonego w wodzie bądź w powietrzu oraz temperatury.
 • Oprócz zasilania przez zasilacz istnieje możliwość zasilania przez zewnętrzny akumulator, co pozwala na długotrwałe pomiary w warunkach polowych z wykorzystaniem walizki z akumulatorami (opcja) lub w stacjach pomiarowych z zasilaniem z dołączonego akumulatora.

W funkcji pomiaru pH

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
 • Dla wzorców zgodnych z GUM lub NIST automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wraz ze zmianą temperatury co eliminuje konieczność chłodzenia lub podgrzewania roztworów wzorcowych.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
 • Umożliwia odczytanie charakterystyki elektrody (buffer i slope).
 • Gniazdo pH jest izolowane od gniazda przewodności, co umożliwia bezbłędny, jednoczesny pomiar pH i przewodności w jednym naczyniu.
 • Automatyczna ocena stanu elektrody.
 • W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
 • Złącze z wtykiem BNC-50.

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód, jak i solanek.
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K lpodanej przez producenta lub jej wyznaczenie w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów.
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych.
 • Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
 • Przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
 • Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0.2 do 1.0.
 • Wprowadzono pomiar rezystancji badanej cieczy.
 • W przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Szeroki zakres 0÷500 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia.

W funkcji pomiaru jonów

 • Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymidobranymi w zależności od mierzonego jonu i wyposażonymi w złącze BNC-50.
 • Automatyczne podstawianie masy molowej po wybraniu odpowiedniego jonu.
 • Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l.
 • Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców.
 • Podłączanie pomiarowej elektrody jonoselektywnej do gniazda pH/mV.

W funkcji pomiaru napięcia

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięci a referencyjnego – Vref.

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

 • Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie lub pomiar zawartości tlenu w powietrzu.
 • Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu.
 • Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru w mg/l.
 • Ogniwowy czujnik tlenowy, dokładny, trwały i prosty w obsłudze.
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
 • Szeroki zakres pomiarowy.

W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego

 • Czujnik ciśnienia atmosferycznego jest umieszczony w przyrządzie.
 • Pomiar ciśnienia jako osobnej funkcji wprowadzanej na ekran.
 • Możliwość wyboru jednostki: hPa, Bar, mmHg.

W funkcji pomiaru temperatury

 • Wybór jednostki: 0C, 0F, K.
 • Wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność.

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • Możliwość obserwacji na ekranie wyniku pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
 • Funkcja zegara z kalendarzem.
 • Pamięć wewnętrzna 2000 kompletów wyników pomiaru wybranych funkcji, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
 • Regulacja jaskrawości podświetlenia ekranu w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego
 • Tryb oszczędny podświetlenia ekranu – przydatny podczas korzystania z akumulatora zewnętrznego.
 • Pamiętanie daty następnej kalibracji.
 • Do wyboru język polski, angielski lub niemiecki.
 • Połączenie z PC przez USB.
Dane techniczne:
 • Zakres pomiaru pH   -2.000 ÷ 16.000 pH
 • Dokładność    ±0.002 pH*
 • Zakres pomiaru mV  ±1999,9 mV
 • Dokładność    ±0.1 mV*
 • Zakres pomiaru przewodności 0 ÷ 1999.9 mS/cm
 • Dokładność   do 19.999 mS/cm ±0.1%, od 20.00 mS/cm: ±0.25%*
 • Zakres pomiaru stężania O2 0 ÷ 60 mg/l, 0 ÷ 100%
 • Dokładność   ±0.01 mg/l, ±0,1%
 • Zakres pomiaru temperatury -50.0 ÷ 199.9°C
 • Dokładność   ±0,1°C
 • Wymiary zewn.   188x134x58 mm
 • Zasilacz 9V 500 mA
* dokładność samego przyrządu
 
W dostawie:
miernik wielofunkcyjny CX-601 bez elektrod, z czujnikiem temperatury i zasilaczem, przyłącza do konwencjonalnych elektrod i czujników z wtykiem BNC
Więcej informacji
Producent Elmetron
CX-601przyrząd wielofunkcyjny, ekran graficzny, bez elektrod, z czujnikiem temperatury i zasilaczem