CPC-505 pH/mV/konduktometr/solomierz laboratoryjny z EPS-1, ECF-1, czujnikiem temperatury

Numer katalogowy
397-CPC-505/ECF-1
Producent
Elmetron
Na zamówienie
i Zdjęcie poglądowe produktu. Poszczególne warianty mogą różnić się od prezentowanego obrazu. Prosimy o zwracanie uwagi na cechy podane w tabeli/opisie.

Opis produktu

CPC-505 - pH/ mV /konduktometr/ solomierz laboratoryjny z EPS-1, ECF-1, czujnikiem temperatury

Model 505 posiada wyjątkowo duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.

• pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiary zarowno ultra czystych wod jak i solanek

• 6 podzakresow przełączanych automatycznie.

• kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym

• wspołpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody

• pamięć stałych K trzech czujnikow konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy

• szeroki zakres wspołczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy

• przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego wspołczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń

• możliwość określenia TDS (suchej pozostałości)

• pamięć do 4000 wynikow zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą

• możliwość pamiętania terminu następnej kalibracji

• wyjście USB

Dodatkowo w modelach CPC:

• pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności

• w zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wod czystych, ściekow, gleby itp.

• kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktow

• automatyczne wykrywanie wartości buforow, wprowadzanych przez użytkownika

• automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury

• pamięć wynikow kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę

• automatyczna ocena stanu elektrody

• możliwość odczytania charakterystyki elektrody

• precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV)

EPS-1 zespolona elektroda pH, szklana do czystych wód.

Czujnik ECF-1, st. K=0,4, elektrody metalowe, zanurzeniowy, obudowa plastikowa; do wody, ścieków, olejów.

 

Przewodność

Zasolenie

Temperatura

PH, mV (CPC)

Zakres

0...1999,9 mS/cm, autorange

0...200 g/l KCl

0...250 g/l NaCl

-50...199,9 ºC

-2,000...16,000 pH

+/- 1000 mV

Dokładność

0,1 %>20 mS/cm 0,25%

0,25%

+/- 0,1 ºC + błąd czujnika

+/- 0,002 pH

+/- 0,1 mV

Kompensacja temparatury [ºC]

-5...70

-

-5...110,0

Zakres stałej K

0,01...19,999 cm-1

-

-

-

Współczynnik α

0,00...10,0%/ºC

-

-

Czujnik temperatury

Pt-1000B

Wymiary [mm]

L=200, W=180, H=20/50

Masa [g]

CC-505

620

Wyposażenie opcjonalne:

Nazwa

GC-105 głowica konduktometryczna do CC-105

Czujnik EC-60 - st. K=1,0 platynowy, zanurzeniowy, szklany

Czujnik EC-70 - st. K=1,0, elektrody stalowe z czernią platynową, zanurzeniowy, obudowa plastikowa

Czujnik CD-210 - st. K=10, platynowy, zanurzeniowy

Czujnik CD-201 zanurzeniowy Pt, CF-201 przepływowy, st. K=0,1, do ultraczystych wód

Czujnik CFT-201 platynowy, przepływowy z czujnikiem temperatury, st. K=0,1cm-1

Czujnik CKI-01 do pomiaru admitancji sadzonek

Kabel do czujnika CKI-01 wraz z czujnikiem temp. CT2B-001

Czujn. temp. do s. 400, 500 (CT2B-121) lub

Czujn. temp. do s. 730 i 551 (CT1B-121), kabel silikon 1m.

Konwerter do połaczenia przyrzadu s. 401 z PC przez USB

Konduktometryczny roztwór kontrolny 147 uS; 1,41 lub 12,90 mS/cm 100 ml

Konduktometryczny roztwór kontrolny 147 uS; 1,41 lub 12,90 mS/cm 250 ml

 

Więcej informacji
Producent Elmetron