Stacjonarny męnościomierz laserowy TU5200 (wersja ISO) od firmy Hach, wyznaczna nowe standardy w pomiarach zmętnienia.

- Przełomowa technologia detekcji 360 x 90° - unikalna konstrukcja optyczna rejestrująca większy obszar próbki niż ma to miejsce w innych mętnościomierzach, zapewnia maksymalną dokładność pomiarów i czułość, minimalizując jednocześnie zmienności pomiędzy pomiarami
- Znaczące skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania wiarygodnego pomiaru mętności - możliwe jest to dzięki zmniejszeniu powierzchni próbki do wyczyszczenia w trybie rpocesowym aż o 98%, zastosowaniu szczelnych fiolek do kalibracji oraz wyeliminowaniu konieczności stosowania indeksacji i oleju silikonowego w laboratorium
- Dopasowanie wyników laboratoryjnych i procesowych - dzięki zastosowaniu w obu dziedzinach wspomnianej technologii detekcji 360 x 90°, użytkownik może pozbyć się wątpliwości, któremu pomiarowi zaufać
- Oprogramowanie Prognosys monitoruje urządzenie online i informuje o konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i zabezpieczenia wartości pomiarowych

Zasada działania:

Miernik mierzy mętność kierując na próbkę światło lasera, które ulega rozproszeniu na zawartych w próbce cząstkach. Światło rozproszone pod kątem 90° w stosunku do padającej wiązki przed pochłonięciem przez detektor ulega odbiciu przez stożkowe lustro otaczające próbkę w zakresie 360°. Ilość rozproszonego światła jest proporcjonalna do poziomu mętności próbki.

Parametry techniczne:

- Źródło światła: urządzenie laserowe klasy 2, z wbudowanym laserem 850 nm (ISO), maks. 1.0 mW
- Zakres pomiarowy: ISO: 0-1000 NTU/FNU/ TE/F /FTU; 0-100 mg/L; 0-250 EBC
- Zakres temperatury pracy: 10-40 °C
- Wilgotność: 80% przy 30°C (bez kondensacji)
- Temperatura próbki: 4-70 °C
- Warunki przechowywania: -30-60 °C
- Certyfikaty: Numer rejestru w FDA (USA): 1420492-000 (ISO); zgodność z normą IEC/EN 60825-1 oraz 21 CFR 1040.10, zgodnie z wymogami Laser Notice nr 50
- Wymiary: 195 mm x 409mm x 278mm
- Urządzenie dostępne w wersji z RFID i bez RFID.