CPAchem to bułgarsko-francuska firma, założona w 2001 r, z którą Alchem Grupa współpracuje od 2015 roku. W ofercie producenta znajdują się takie produkty jak:cpachem-logo.png

 • certyfikowane materiały nieorganiczne- roztwory i związki o wysokiej czystości do AAS, ICP, ICP / MS i IC
 • certyfikowane materiały organiczne - roztwory i substancje do GC, GC / MS, LC, LC / MS
 • produkty Farmakopealne
 • certyfikowane materiały referencyjne analityczne – wzorce pH, konduktancji, mętności, TIC, TOC, roztwory mianowane.

Produkcja wzorców jest w pełni zautomatyzowana i nadzorowana przez Computer Aided Manufacturing (CAM). System kontroluje następujące elementy:

 • automatyczne obliczenia
 • komputerowa kontrola wag i innych urządzeń
 • kontrola surowców
 • kontrola produktu końcowego (instrumentalnego lub klasycznego)
 • ocena ostatecznej daty i obliczenie certyfikowanych wartości i niepewności
 • automatyczne drukowanie etykiet, certyfikatów i MSDS
 • automatyczne drukowanie dokumentu dostawy każdy produkt i surowiec jest oznaczony kodem kreskowym.

Certyfikaty producenta:

 • CPAchem Certificate ISO 9001
 • CPAchem Certificate ISO 17025
 • CPAchem Certificate ISO 17034

CPAchem przeszedł z ISO Guide 34 do akredytacji ISO 17034 w styczniu 2018 roku.

Wzorce nieorganiczne CPAchem w ofercie Alchem Grupa:

AAS

 • bufory jonizacyjne i modyfikatory matrycy
 • wzorce 1-elementowe o stężeniu 1 g/L do wyboru: w kwasie solnym lub azotowym

ICP

 • wzorce wieloelementowe zgodne z EPA, ISO, analizami wody
 • wzorce jednoelementowe stężenia od 10 do 10000 mg/L

IC (chromatografia jonowa)cpachem-farmakopea.jpg

 • eluenty
 • wzorce jedno- i wieloelementowe

Wzorce równoważne/zamienniki dla

 • Agilent
 • Merck
 • Dionex
 • Metrohm
 • Perkin Elmer

Związki nieorganiczne o wysokiej czystości

 • zgodne z ISO 17034 czystość min 99,99%

 

Wzorce organiczne CPAchem (GC, GC-MS, HPLC, LC-MS) w ofercie Alchem Grupa:

Zgodne z metodami ASTM

Zgodne z metodami EPA

Zgodne z USP i PhEurcpachem-wzorce-organiczne.jpg

Zgodne z metodami ISO

Zgodne z metodami EN

Pozostałości mieszanin pestycydów

Związki organiczne o wysokiej czystości

 • alkohole i fenole
 • leki i hormony
 • alkany
 • estry
 • i inne

Produkty farmakopealne CPAchem w ofercie Alchem Grupa:

British Pharmacopoeia

Chinese Pharmacopoeia

EU Pharmacopoeiacpachem-analityczne.jpg

Indian Pharmacopoeia

International Pharmacopoeia

Japanese Pharmacopoeia

US Pharmacopoeia

CRM Analityczne CPAchem w ofercie Alchem Grupa:

Standardy konduktometryczne

Bufory pH

 • I i II rzędowe
 • kodowane kolorami
 • bufory referencyjne

Formazynowe wzorce mętności

Wzorce TIC i TOC

Roztwory mianowane


Korzyści ze współpracy:

 • terminowość (czas realizacji około 1-2 tygodnie)
 • konkurencyjne ceny
 • wszystkie wymagane dokumenty
 • możliwość przygotowania wzorców na specjalne zamówienie

DO POBRANIA