Zewnętrzna sonda wilgotności/temperatury śr.12 mm, plug-in, bez kabla [0]

Numer katalogowy
532-05722154
Producent
Testo
Na zamówienie
Testo
  • Szybko i niezawodnie mierzy temperaturę i wilgotność powietrza
  • Kompaktowe połączenie z rejestratorem: Czujnik podłącza się bezpośrednio do rejestratora
  • Inteligentna koncepcja kalibracji
  • Zakres pomiarowy: wilgotność względna 0...100%; temperatura -30 ...+50 °C

Niezwykle precyzyjny pomiar wilgotności względnej i temperatury: za pomocą podłączanej, cyfrowej sondy wilgotności i temperatury (Ø 12 mm).

1 097,16 zł 892,00 zł
i Zdjęcie poglądowe produktu. Poszczególne warianty mogą różnić się od prezentowanego obrazu. Prosimy o zwracanie uwagi na cechy podane w tabeli/opisie.

Wtykowy czujnik wilgotności/temperatury nadaje się do pomiaru temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach magazynowych, chłodniczych i roboczych lub w kanałach klimatyzacyjnych/wentylacyjnych.

Czujnik wilgotności/temperatury jest podłączany bezpośrednio do urządzenia/rejestratora danych.

Precyzyjny czujnik wilgotności i temperatury (z odpowiednim urządzeniem pomiarowym) może być wykorzystywany do następujących zastosowań:

  • Pomiar wilgotności względnej i temperatury w pomieszczeniach magazynowych, chłodniczych i roboczych lub w kanałach klimatyzacyjnych/wentylacyjnych.
  • Ocena komfortu termicznego
  • Sprawdzanie prawidłowych warunków otoczenia w zakładach produkcyjnych pod kątem zgodności z normami jakości.

Zawsze wiarygodne wyniki pomiarów

Czujnik wilgotności do pomiaru wilgotności względnej ma znacznie krótszy czas reakcji ze względu na dobrą cyrkulację powietrza w porównaniu z czujnikiem wilgotności umieszczonym w obudowie. Dzięki wysokiej stabilności długoterminowej można polegać na wiarygodnych i prawidłowych wynikach pomiarów nawet po latach.

Inteligentna koncepcja kalibracji

Czujnik wilgotności/temperatury oferuje najwyższą niezawodność pomiarów cyfrowych. Cyfrowa sonda umożliwia bezpośrednie przetwarzanie wartości pomiarowych w sondzie. Technologia ta eliminuje niepewność pomiaru przyrządu. Do kalibracji można wysłać samą sondę (bez rejestratora danych).

Zakres dostawy
1 x wtykowa sonda wilgotności/temperatury 0572 2154 i protokół kalibracji

Dane techniczne
Temperatura - NTC
Zakres pomiarowy: -30 do +50 °C

Dokładność: ±0,5 °C

Wilgotność - pojemnościowy
Zakres pomiarowy: 0 do 100 %rh

Dokładność: 

±2 %RH

±0,03 %rH/K (k=1)

Stabilność długoterminowa: ±1 %rH/rok

*Dokładność czujnika odpowiada dokładności systemu.

Ogólne dane techniczne
Średnica sondy / rurki czujnika: 20 mm

Średnica końcówki sondy / rurki czujnika: 12 mm

Długość sondy / rurki czujnika: 105 mm

Więcej informacji
Producent Testo
Zewnętrzna sonda wilgotności/temperatury śr.12 mm, plug-in, bez kabla [0]